08/02/2022_ΕΛΙΔΕΚ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ-ΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ


ΕΛΙΔΕΚ_Δελτίο Τύπου_Κατάλογοι 3ΥΔ και 4η Προκήρυξη ΥΔ.pdf