19/11/2021_«σπουδά…ΖΩ!» «Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας»


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σπουδαζω_2021-2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ σπουδάΖΩ