09/11/2021_ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Π.Θ.


ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ