02/09/2021_Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς (Β΄έτος έως πτυχίο) και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες για υποβολή αίτησης σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22


Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων σίτισης από Β έτος έως πτυχίο