22/06/2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αξιολόγηση φοιτητή απο φορέα μη επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Βεβαίωση απο Φορέα ολοκληρωσης Μη επιδοτούμενης Πρακτικής