16/06/2021_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΤΟΥ Δ.Π.Θ


Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων-signed_D