14/06/2021_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Ενημέρωση για την διεξαγωγή της έρευνας. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών.τριών του Δ.Π.Θ. (4)