21/04/2021_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ


Ενημέρωση για την διεξαγωγή της έρευνας. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών-τριών του Δ.Π.Θ.