08/02/2021_ΛΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021)


Ανακοίνωση για την λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων