01/02/2021_ΝΕΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021


Νέα Ολιγοήμερη Παράταση Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2021