28/01/2021_ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021


Ολιγοήμερη Παράταση Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2021