02/11/2020_ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ


2020_10_31_ΦΕΚ4806_ΕιδικΚατηγορίες και κατΕξαίρεση μετεγγραφές