15/10/2020_ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ


a1_Δελτίο Τύπου_Εγγραφές ειδικής κατηγορίων πασχόντων_σοβαρές παθήσεις      a2_Αίτηση_εγγραφής_-_Υπεύθυνη_δήλωση_εγγραφής_επιτυχόντα