13/10/2020_ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Εκλογικές διαδικασίες     ΦΕΚ