23/07/2020_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση-αποτελεσμάτων-εκλογής-Προέδρου-Αν.Προέδρου-Τμ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ