30/06/2020_ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Οδηγίες Συμπλήρωσης Τελικών Παραδοτέων Πρακτικής Άσκησης      Βεβαίωση Ολοκληρωσης Πρακτικής απο Φορέα      Αξιολόγηση φοιτητή απο φορέα