06.04.2020_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – “Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ”