04.04.2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-2020     Επικαιροποιημένος – Προσωρινός κατάλογος φοιτητών για πρακτική 2020