14/01/2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. ΠΟΤΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΟΥ


Πρόσκληση σε υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβης κ Μαρίνου Ποτνίδη