23/12/2019_1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιατήμης 2η ανακοίνωση