ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ