20/05/2019_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΣΥΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΄΄ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ΄΄


Αφίσα σεμινάριο άγχος εξετάσεων