ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Πρόσκληση σε υποστήριξη Μεταπτ. Διατριβής κ. Γκανάτσιου Δημήτριου…