ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ BIT


Beijing Institute of Technology 2018_signed.pdf           Registration Form_ BIT           Επιστολή του ΒΙΤ