ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ