ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ


Πρόσκληση σε υποστήριξη Μεταπτ. Διατριβής κας Μαρίνας Ιωαννίδου