ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜIΝΑΡΙΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ


Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης