Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν διοργανωθεί οι παρακάτω Ημερίδες και Διαλέξεις με προσκεκλημένους διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ερευνητές:

23/11/2010: Διάλεξη του Dr. Yalcin KAYA (Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας Αδριανούπολης)

23/11/2010: Διάλεξη του Δρ. Κωνσταντίνου Μπλαδενόπουλου (ΕΘΙΑΓΕ)

29/4/2010: Ημερίδα με τίτλο “Δυνατότητες Αξιοποίησης Κοπριάς Αγροτικών Ζώων και Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών στη Γεωργία”

16/3/2010: Διάλεξη του Καθηγητή Δ. Κωβαίου (ΑΠΘ)

16/3/2010: Διάλεξη του Καθηγητή Τ. Suzuki (Κobe, Ιαπωνία)

11/1/2010: Διάλεξη του Επ. Καθηγητή κ. Α. Κομινακή (ΓΠΑ)

11/1/2010: Διάλεξη του Καθηγητή κ. M.A. Jenks (Purdue Uiversity, USA)

11/1/2010: Διάλεξη της Καθηγήτριας κ. Π. Μπεμπέλη (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

4/12/2009: Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο “Γεωπονική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Οι προκλήσεις του μέλλοντος”

12/6/2009: Διάλεξη του Καθηγητή κ. Ναπ. Μαραβέγια (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

16/3/2009: Διάλεξη του Καθηγητή Berch Berberoglu (University of Nevada, USA)

Διάλεξη του Καθηγητή κ. Ν. Μπαλτά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)