Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων


Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε αποφοίτους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει σκοπό να διερευνήσει τις σχέσεις και τις απόψεις των αποφοίτων με το Τμήμα. Η συμβολή σας θα βοηθήσει στη βελτίωση της λειτουργίας και των συνεργιών του Τμήματος. Παρότι αναγνωρίζουμε τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτετε, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συμβολή σας στη διενέργεια της έρευνας συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο. Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα είναι απόρρητα και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς επιστημονικής ανάλυσης και της αξιολόγησης του Τμήματος.

 

https://docs.google.com/forms/d/1Ttwi1p3igvlUwXxJCgiF-8rg90PUpvx8YPId0n_RtZI/edit?usp=sharing