Γραμματεία


Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα 68200
Τηλ: 25520 41161 (εσωτ. 76161)
Fax: 25520 41191
E-mail: secr@agro.duth.gr

Αναπληρώτρια Γραμματέας:
Ειρήνη Δαρμπάση, Τηλ. 25520 41161 (εσωτ. 76161), Email secr@agro.duth.gr

Υπεύθυνη Προπτυχιακού:
Τσονίδου Bασιλική, Τηλ. 25520 41163 (εσωτ. 76163), Email vtsonido@admin.duth.gr

Υπεύθυνη Προπτυχιακού:
Πατσιά Άννα, Τηλ. 25520 41164 (εσωτ. 76164), Email apatsia@admin.duth.gr

Yπεύθυνη Μεταπτυχιακού:
Ειρήνη Δαρμπάση , Τηλ. 25520 41161 (εσωτ. 76161), Email secr@agro.duth.gr

Κλητήρας:
Απόστολος Δελής, Τηλ. 2552041144 (εσ. 76144), Email adelis@admin.duth.gr