Θέματα Διατριβών – Υποψήφιοι Διδάκτορες


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Βασικές σπουδές (πτυχίο) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Επιβλέπων Ημερομηνία Ορκωμοσίας Ημ/νία  ορισμού Τρ. Συμβ. Επ.-Θέματος Θέμα διδακτορικής διατριβής
Σταύρος Σωτηρόπουλος ΓΠΑ,Tμήμα Φυτικής Παραγωγής Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας Χρήστος Χατζησαββίδης 13/6/2018 Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την φυσιολογία και θρέψη της ελιάς (Olea europaea L.) καθώς και την ποιότητα του ελαιολάδου

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Βασικές σπουδές (πτυχίο) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Επιβλέπων Ημερομηνία Ορκωμοσίας Ημ/νία  ορισμού Τρ. Συμβ. Επ.-Θέματος Θέμα διδακτορικής διατριβής
Χλειουνάκης Σπυρίδων Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.

 

Ζ. Άμπας 7-12-2004 Συμβολή στην μελέτη της μορφολογίας του χαρακτήρα και της παρουσίας του Ελληνικού ποιμενικού σκύλου, σαν ζώου εργασίας σε ποίμνια στην Ηπειρωτική Ελλάδα
Γκιτσάκης Νικόλαος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Εγγείων Βελτιώσεων του Α.Π.Θ. Θ.  Κουτρουμανίδης 28-6-2004 Στατιστική ανάλυση αγροτικών, βιολογικών και οικονομικών δεδομένων
Αποστολίδης Πασχάλης Χημείας του Πανεπιστημίου Manytova (Canada)  Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Manytova (Canada) Ε. Μπεζιρτζόγλου 31-3-2004

30-6-2004

Η επίδραση της οζωνίωσης σε υδάτινα οικοσυστήματα
Παππά Ειρήνη Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών Ε. Μπεζιρτζόγλου 18-12-2003

18-3-2004

 

Επίδραση γαλακτοκομικών προϊόντων εμπλουτισμένων

με προβιοτικά στη μικροβιακή χλωρίδα βρεφών και νηπίων

Χαριτούδης Σταύρος Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. Γ. Βασιλείου 26-3-2002

12-4-2002

Η χρήση Gambusia affinis στην αποτύπωση της μόλυνσης υδάτινων οικοσυστημάτων από αγροχημικά
Αλεξάνδρα Μελισσαρη Οδοντιατρικη Θεσσαλονικης Ε. Μπεζιρτζόγλου 2016 Επίδραση της διατροφής και άλλων παραγόντων σε χαρακτηριστικούς μικροοργανισμούς της χλωρίδας του στόματος
Ειρήνη Θεοδωρίδου Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Α. Αλεξόπουλος 23/9/2011

23/9/2011

Μελέτη της παρουσίας και της διασποράς της αντιβιοαντοχής του μικροοργανισμού Staphylococcus aureus σε πόσιμα και επιφανειακά νερά του Νομού Έβρου
Παναγιώτης Μελένιος Χημικών Μηχανικών Α. Αλεξόπουλος 6/5/2014

16/6/2014

Χωροχρονική παρακολούθηση κύριων ρύπων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στον Νομό Ροδόπης
Βασιλική Τζούτη Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Α. Αλεξόπουλος 1/10/2013

24/10/2013

Μελέτη της αερόβιας και αναερόβιας μικροχλωρίδας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Σταύρος Καζάκος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Σ. Πλέσσας 25/10/2013

25/11/2013

Παραγωγή λειτουργικού ροφήματος χαμηλού αλκοολικού βαθμού μέσω ζύμωσης
Λιθουργίδης Χαράλαμπος Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής στο Ε.Α.Π. Δαμαλάς Χρήστος 08/04/2014 Αγροκομική συμπεριφορά ειδών λαθουριού  (Lathyrus spp.) σε μονοκαλλιέργεια και σε συστήματα συγκαλλιέργειας με χειμερινά σιτηρά.
Λαμπίρης Γεώργιος Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Στατιστική και Επιχειρ.Έρευνα Τμήματος Μαθηματ.του Εθν. Καποδ.Πανεπ.Αθ. Καρελάκης Χρήστος 18/06/2014

 

Αξιολόγηση επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω εφαρμογής μοντέλων γενικής ισορροπίας.
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Γεωργία και Περιβάλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος Μπρούφας Γεώργιος 12/06/2013 Μελέτη στοιχείων της βιολογίας –οικολογίας ειδών του συμπλόκου Crysoperal carnea sensu lato
Μακρή Παναγιώτα Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. Αγροτική Οικονομία Α.Π.Θ. Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 03/04/2013

15/05/2013

Οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα της παραγωγής Κελυφωτού Φυστικιού στην Ελλάδα
Σαμαράς Κωνσταντίνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. Μπρούφας Γεώργιος 16/10/2012 Μελέτη της βιολογίας –οικολογίας θηρευτικών ακάρεων της Οικογένειας Phytoseiidae.
Σιουζάννα Γιουμάτοβα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Μάνατζμεντ, Λογιστικός Έλεγχος και έλεγχος στη λογιστική στα δημόσια και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Χ. Καρελάκης 08/10/2014

11/112014

Εμπειρική διερεύνηση της μεταβλητότητας των τιμών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και ο ρόλος της συμβολαιακής γεωργίας.
Γκέκας Φωτάκης Αγροτικής Ανάπτυξης Γενετική Βελτίωση φυτών, αγροκομία και ζιζανιολογία Ι. Τοκατλίδης 04/02/2015

11/03/2015

Γενετική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα αξιοποίησης νερού και αζώτου υβριδίων με διαφορετική συμπεριφορά στην ποιότητα.
Γκίκα Δήμητρα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 1.Πολιτικών Μηχανικών, 2.Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών   3.Οργ. Και Διοίκησης Επιχ.  4.School of Economics and Business Administration Ζαφειρίου Ελένη 11/03/2015

06/05/2015

Η εμπειρική διερεύνηση της ισχύος της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets στον αγροτικό τομέα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Αδαμίδου Ζωή Φυτικής Παραγωγής –Α.Π.Θ. Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία Βρύζας Ζήσης 24/02/201616/03/2016 Υπολειμματικότητα  γεωργικών φαρμάκων σε νωπούς καρπούς και προϊόντα επεξεργασίας ροδάκινου και αχλαδιού
Θανασούλα Παναγιώτα Οκονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. Στρατηγικός Σχεδιασμός /Οικονομικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ράπτου Έλενα 16/03/2016

12/04/2016

Διερεύνηση της τροφικής νεοφοβικής συμπεριφοράς των νέων ενήλικων καταναλωτών
Παρταλίδου Ξανθή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας -Κοζάνη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ζαφειρίου Ελένη 12/10/2016

09/11/2016

Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελεγκτική και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά των Εταιριών Κοινωνικής Ευθύνης
Κουφάκης Ιωάννης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. Βιολογική Γεωργία με εξειδίκευση στην Αγροοικολογία /Ίδρυμα Wageningen University Μπρούφας Γεώργιος ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Τσιαούση Αθανασία Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλίας Βιοτεχνολογία Ποιότητα Διατροφής και Περιβαλλοντικής/ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επ. Υγείας Κουτρούμπας Σπυρίδων 01/02/2017 Απόδοση και ανταγωνιστική ικανότητα εναντίον των ζιζανίων του κουφάγκαθου (Silybum marianum)
Στουγιαννίδου Δήμητρα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. / Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας Αρχιτεκτονική Τοπίου /UNIVERSITY OF GREENWICHN UK Ζαφειρίου Ελένη 05/04/2017 ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κουρετσίδης Στέργιος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΚΑΙΣΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ –ΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κουλυμπούδη Λουλούδα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. /Τεχν. Γεωπόνος Ζ. Παραγωγής Τ.Ε.Ι. Φλώρινας Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία Δ.Π.Θ. Σιναπίδου Ευαγγελία 01/11/2017

 

Δημιουργία Βελτιωμένων Γενοτύπων Φασολιού (Phaseolus vulgaris) σε Συμβίωση με Επιλεγμένους Μικροοργανισμούς Εδάφους
Γκαϊντατζή Χριστίνα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία Ιωάννης Τοκατλίδης ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ολμπασάλη Βασιλική Καρελάκης Χρήστος 31/01/2018

31/01/2018

Η διοίκηση αλλαγών και η οργάνωση και κουλτούρα στο δημόσιο τομέα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση των υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ονοματεπώνυμο

 

Βασικές σπουδές

(πτυχίο)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Επιβλέπων Ημερομηνία Ορκωμοσίας Ημ/νία  ορισμού Τρ. Συμβ. Επ.-Θέματος Θέμα διδακτορικής διατριβής
Βαβίας Σταύρος

 

Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. Ε. Μπεζιρτζόγλου 07/07/2010 15-11-2005 Μικροβιακή οικολογία παραποτάμιων καλλιεργούμενων εδαφών, συσχέτιση με φυσικοχημικούς

Παραμέτρους και υδάτινο οικοσύστημα

Στεφανής Χρήστος

 

Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. Ε. Μπεζιρτζόγλου 07/07/2010 7-12-2004

15-12-2004

Συχνότητα απομόνωσης του αναεροβίου μικροοργανισμού Clostridium perfringrens από τα καλλιεργήσιμα εδάφη και συσχέτιση της παρουσίας του με άλλους μικροοργανισμούς και παράγοντες
Τσικρικώνη Χρυσή Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Ι. Τοκατλίδης 09/12/2009 18-12-2003

27-1-2004

Διερεύνηση ενδο-ποικιλιακής παραλλακτικότητας στο βαμβάκι ως προς την απόδοση και ποιοτικά χαρακτηριστικά
Αλεξούδης Χρήστος Γεωπονική Σχολή του Rheinische Friedrich –Wilhelm-Universitar Γ.

Βασιλείου

14/11/2007 30-4-2001

29-5-2001

Ευαισθησία των ειδών του ζιζανίου Phalaris sp στα αγρωστωδοκτόνα σιτηρών
Φικιώρης Ανδρέας Ε. Μπεζιρτζόγλου 14/11/2007 31-3-2004

20-5-2004

Επίδραση της διατροφής και της οζωνίωσης στην εντερική χλωρίδα του ανθρώπου
Νούσιας Ηρακλής Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (M.SC. in Applied Fish Biology) Plymoyth Uninersity Αγγλία Ε. Μπεζιρτζόγλου 14/11/2007 30-6-2004

20-5-2004

Δονακίωση (Vibrio) σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Ιορδάνη Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Msc Horticultural Sciences MAICH Ι. Τοκατλίδης 14/11/2007 15-4-2003

19-5-2003

Μελέτη της αλληλεπίδρασης γενοτύπου-περιβάλλοντος στη φασολιά με επιλογή και απογονικό έλεγχο, ταυτόχρονα σε συνθήκες θερμοκηπίου και υπαίθρου
Ζούζουλας Δημήτριος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Σ. Κουτρούμπας 18/06/2008 3-10-2002

17-10-2002

Επίδραση των υπεριωδών ακτίνων –Β και του όζοντος στα μορφολογικά, ανατομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά γνωρίσματα του βαμβακιού (Cossypium hirsutum)
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. Μπεζιρτζόγλου 18/06/2008 31-3-2004

20-5-2004

Μικροβιακή χλωρίδα σακχαρότευτλων από τον αγρό στην τελική επεξεργασία του προϊόντος
Ζαφειρίου Ελένη Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θ. Κουτρουμανίδης 28/052009 7-2-2006

15-3-2006

Εμπειρική διερεύνηση της ισχύος της θεωρίας Ισοδυναμίας Αγοραστικών Δυνάμεων (Θ.Ι.Α.Δ.) στις τιμές Αγροτικών Προϊόντων στις χώρες της ΕΕ και ο ρόλος των διεθνών εμπορικών συμφωνιών
Νούσκα Χρυσάνθη Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. Σ. Πλέσσας 25/10/2013

25/11/2013

Βιοτεχνολογική αξιοποίηση χυμού κράνων (Cornus mas L.) για παραγωγή λειτουργικού τροφίμου διατροφικής αξίας
Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης Θ. Κουτρουμανίδης 11/03/2015
Μαρκόπουλος Θεόδωρος Κ. Γαλανόπουλος 18/12/2015 Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και οι επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή με έμφαση στην καλλιέργεια των σιτηρών»
Παπαδόπουλος Σωτήριος Θ. Κουτρουμανίδης 04/02/2015 Εκτίμηση της επίδρασης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Γεωργικά Προϊόντα, με Μεθόδους Στατιστικής Οικονομικής Ανάλυσης.
Δράμαλης Χρήστος Σ. Κουτρούμπας 18/06/2014 Επίδραση της αλατότητας στα φυσιολογικά, αγρονομικά και ποιοτικά γνωρίσματα του ρυζιού
Καργιωτίδου Αναστασία Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας Ι. Τοκατλίδης 09/10/2013 Γενεαλογική και μαζική επιλογή για απόδοση σε πληθυσμό φακής υπό συνθήκες χαμηλής πυκνότητας και χαμηλών εισροών και η σχέση της έντασης επιλογής με την παραγωγικότητα σε σπόρο και το επίπεδο ανοχής των φυτών σε ιούς.
Γρεβενιώτης Βασίλειος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας

του Α.Π.Θ.

Ι. Τοκατλίδης 09/10/2013 Διερεύνηση δυνατότητας αντικατάστασης υβριδίων καλαμποκιού με ελεύθερα επικονιαζόμενες σειρές
Μητσόπουλος Ιωάννης Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Α.Π.Θ. Ζ. Άμπας 24/10/2012 1-10-2008 Μελέτη του προφίλ ζωοτεχνικής διαχείρισης αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων της κ. Μακεδονίας, σε συνάρτηση με την παραγωγή, την ποιότητα γάλακτος και το περιβάλλον
Ρόζος Γεώργιος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Αθηνών Ε. Μπεζιρτζόγλου 18/06/2014 30-6-2009

5-7-2009

Απομόνωση οξυγαλακτικών μικροοργανισμών από παραδοσιακά προϊόντα και χαρτογράφηση της αντιβιοαντοχής τους
Ρουστέμης Δημήτριος Γεωπονίας του Universita Degli Studi Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Α.Π.Θ. Ζ. Άμπας 17/09/2012 7-12-2004 Βελτίωση των προβάτων της φυλής Χίου-Δυνατός εφαρμοζόμενος βελτιωτικός στόχος
Φωτιάδης Σιδέρης Γεωπονικής Σχολής Φιλιππούπολης Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Σ. Κουτρούμπας 20/06/2012 25-4-2007

29-6-2007

Μελέτη φυσιολογικών και αγροτικών γνωρισμάτων που σχετίζονται με την αύξηση απόδοση και ποιότητα του ρεβιθιού
Καραγγέλη Μαρία Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θ. Κουτρουμανίδης 26/01/2012 25-10-2004

 

 

Εφαρμογές στατιστικών μοντέλων σε δεδομένα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Μαντζουράνη Ιωάννα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Παν/μιου Πατρών Ε. Μπεζιρτζόγλου 14/12/2011 1-10-2008

22-10-2008

Αξιολόγηση της ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά μικροβιακών στελεχών απομονωθέντων από περιβαλλοντικά οικοσυστήματα ή κλινικό περιβάλλον
Μανουσίδης Θεόδωρος Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής Γ.Π.Α. «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία»  του Τμήματος Α.Α. Δ.Π.Θ. Σ. Κουτρούμπας 21/06/2017 06/06/2012 Συμπεριφορά βόσκησης αιγών, θρεπτική αξία βοσκήσιμης ύλης και ποιότητα γάλακτος
Μαρία Φουρνομίτη Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Α. Αλεξόπουλος 17/01/2017 11/10/2011

26/10/2011

Προσαρμοστικότητα αρωματικών φυτών στις Ελληνικές συνθήκες και αντιμικροβιακή δράση των παραγομένων αιθέριων ελαίων.
Τζανταρμάς Κωνσταντίνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. Ι. Τοκατλίδης Εκκρεμεί η ορκωμοσία 26/05/2010 Διερεύνηση δυνατότητας ανασυνδυασμού ευνοϊκών γονιδίων από διαφορετικά υβρίδια καλαμποκιού για τη δημιουργία βελτιωμένων ελεύθερα επικονιαζόμενων σειρών.
Σιάσιου Άννα Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Α.Π.Θ. Ζ. Άμπας Εκκρεμεί η ορκωμοσία 16/10/2012 Μελέτη της δυναμικής του μετακινούμενου συστήματος αιγοπροβάτων στην Ελλάδα. Μια συστηματική προσέγγιση