Όνομα/Name: Αντωνοπούλου Χρυσοβαλάντου / Antonopoulou Chrysovalantou
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0033 B0033 Ανθοκομία 5
B0028 B0028 Γενική Δενδροκομία 5
AGRON0003 AGRON0003 Ειδική Λαχανοκομία 5
AGRON1021 AGRON1021 Λαχανοκομία 5
PAGR03 PAGR03 Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων 7.5