Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Επιλογής Α