Κατεύθυνση Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος – Επιλογής B