Κατεύθυνση Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος- Επιλογής Α